Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 163/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. T. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Gietrzwałdzie nr [...] stwierdzającej, że gospodarstwo rolne o powierzchni [...] ha, położone we wsi P., gmina Gietrzwałd, oznaczone jako działki nr [...],[...],[...],[...],[...],[......

I OW 57/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. O. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublińcu w przedmiocie klasyfikacji i szacunku gospodarstwa należącego ...

I OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w B. w sprawie przejęcia na własność Państwa gruntów M. P., położonych w R.

I OW 73/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy od decyzji Starosty Powiatu [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

I OW 99/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. A. o zbadanie legalności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w O. S., Gmina S.

I OW 137/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. L. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Jedwabno Nr [...] stwierdzającej przejście z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, skł...

I OW 262/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G. L. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w S. znak [...] o przejęciu na własność państwa za świadczenia emerytalne gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 5,96 Ha, położonego w obrębach M. i W.

II OW 58/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W. C. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

I OW 74/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy od decyzji Starosty Powiatu [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

II OW 156/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. Ch. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z [...] października 1961 r. Nr [...] wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce jako organ właściwy w sprawie
1   Następne >   2