Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 30/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

Zażalenie na postanowienie o zwrocie kosztów postępowania zawarte w wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży , nr [...] w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 130/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie , nr [...] w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 116/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zagubienia wniosku w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 125/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Bd 350/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GZ 16/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GZ 122/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie nr 14/2005 w przedmiocie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gosp...

II GZ 127/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GZ 123/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie znak [...] w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu 'Ułatwianie startu młodym rolnikom'

II GZ 131/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie ; nr [...] w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
1   Następne >   2