Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Lu 577/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności na zalesienie gruntów rolnych

I SA/Gd 347/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2010

II SA/Go 29/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

II SA/Go 621/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności do gruntów rolnych na rok 2007

III SA/Lu 578/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

III SA/Łd 1167/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-31

Sprawa ze skargi Z. K. na decyzje Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania renty strukturalnej

II SA/Ke 198/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie renty strukturalnej

II GSK 784/10 - Wyrok NSA z 2011-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II SA/Go 25/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Z. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2004 rok

I SA/Ol 405/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2004 r.
1   Następne >   2