Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OPS 12/13 - Uchwała NSA z 2013-11-25

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami ...

II SAB/Sz 81/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 740/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy R.

I SAB/Wa 156/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Gd 19/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 101/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Łd 136/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie zasadności aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego -

I OSK 17/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Op 24/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Krapkowickiego w przedmiocie ochrony gruntów rolnych

II SAB/Op 36/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie podziału nieruchomości
1   Następne >   3