Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

I OPS 12/13 - Uchwała NSA z 2013-11-25

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami ...

II SAB/Sz 81/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 101/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 17/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość