Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 271/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-24

Sprawa ze skargi D. P. na zarządzenie Wójta Gminy Wilków w przedmiocie stawek opłat za wynajmowanie nieruchomości gminnych

II SAB/Łd 67/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie stwierdzenia nieważności podziału nieruchomości

II SA/Rz 766/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SAB/Ol 73/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w rozpoznaniu sprawy podziału nieruchomości 1. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku Prezydenta Miasta o podział nieruchomości położonej w miejscowości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr'[...]', obręb '[...]'w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia akt administracyjnych organowi; 2. zasądza od Wójta Gminy na rzecz skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II SA/Wr 510/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-07

Sprawa ze skargi J. i M. M. na pismo informacyjne Wójta Gminy - R. w sprawie sprzedaży działki nr [...]

III SAB/Po 2/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od aktu nadania własności ziemi

SA/Rz 2170/00 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-08-13

Skarga G. U. na decyzję Wójta Gminy [...] dotyczącej sprzedaży nieruchomości, -

II SAB/Op 37/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Tułowice w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Rz 882/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-01

Sprawa ze skargi D. K. na zarządzenie Wójta Gminy [...] w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej -