Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 553/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Walim w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej

II SA/Wr 272/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej

II SA/Wr 388/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy w przedmiocie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica ograniczonym prawem rzeczowym

II SA/Wr 306/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej B.-G. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem mieszkalno

II SA/Wr 671/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Boguszów-Gorce w przedmiocie ustalenia zasad udostępniania lasów komunalnych których właścicielem jest Gmina Boguszów