Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 138/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu K. w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

II SA/Go 731/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży