Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OW 57/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. O. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublińcu w przedmiocie klasyfikacji i szacunku gospodarstwa należącego ...

III SA/Łd 425/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-09

skarg A. G. oraz M. W. i M. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie wprowadzenia zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków

II SA/Op 104/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi B. J. na pismo w przedmiocie rozgraniczenia

II SA/Po 827/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

I OSK 740/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy R.

III SA/Lu 8/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmówienia wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gl 501/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Op 434/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy Lubsza w przedmiocie umorzenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Po 198/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu w przedmiocie odmowy nadania dokumentom cech dokumentów uprawniających do dokonania wpisów w księgach wieczystych

II SA/Op 434/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy Lubsza w przedmiocie umorzenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości
1   Następne >   +2   4