Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Gl 88/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SA/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Gl 761/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-15

Sprawa ze skargi J. B., J. B. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej

II SA/Gl 793/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie najmu lokali użytkowych

II SA/Gl 1105/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali

II SA/Gl 870/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Z. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości

II SA/Gl 149/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Toszku w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Gl 631/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 5 ust.

II SA/Gl 292/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta I. w przedmiocie dopłaty do wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków

II SA/Gl 372/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości.
1   Następne >   3