Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Op 85/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi A. J. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony

II SAB/Op 24/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w O. w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 520/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie opinii o rozwiązaniu spółki komunalnej

II SA/Op 305/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 517/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 198/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 144/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy

II SA/Op 149/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania umorzyć postępowanie.

II SA/Op 348/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cisek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu gminy

II SA/Op 330/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
1   Następne >   2