Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Sz 782/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-07

Sprawa ze skargi Z. R. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie przyznania lokalu socjalnego

IV SA/Wr 563/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-14

Sprawa ze skargi G. Ł. na Zarząd Zasobu Komunalnego we W. w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

I OSK 729/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

III SA/Wr 672/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-15

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 3 we fragmencie: 'hotelem' uchwały Rady Miejskiej w M. w przedmiocie utworzenia wraz z A Sp. z o.o. w

I OSK 370/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę nieodpłatnie własności nieruchomości

I OSK 936/07 - Wyrok NSA z 2008-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

II SA/Op 305/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

I OSK 939/07 - Wyrok NSA z 2008-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 1441/07 - Wyrok NSA z 2008-09-09

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez gminę oddalono skargę kasacyjną.

IV SA/Po 712/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-20

Sprawa ze skargi C. R. i innych przeciwko Burmistrzowi [...] w przedmiocie pobrania opłat pieniężnych na budowę sieci gazyfikacji
1   Następne >   3