Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 11/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-08

Sprawa ze skargi A. B. na czynności Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

II SA/Łd 242/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Sejmiku Województwa Ł. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków

OSK 525/04 - Wyrok NSA z 2004-07-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Miasta Ż., w przedmiocie określenia stawki za korzystanie z przystanków i dworca autobusowego w Ż.

III SA/Lu 422/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : uchylenia decyzji w sprawie kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym i umorzenia postępowania

II SA/Ka 1242/03 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta (...) w przedmiocie odpłatności za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej

I OSK 1564/13 - Wyrok NSA z 2013-10-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)

II SA/Gl 800/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-24

skarg S. K. i Wojewody [...] na zarządzenie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie regulaminu miejskich parkingów płatnych

II SA/Sz 1340/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółki z o.o. w Wałczu

II SA/Rz 551/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia spółce zadań własnych

VIII SA/Wa 835/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia opłaty za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
1   Następne >   2