Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SA/Po 839/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-20

skarg M. Z., J. R., L. M., P. S., M. K., S. S. [...] s.c. z siedzibą , M. S., R. J., M. S., F. K., E. C. na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zbycia nieruchomości

II SAB/Rz 26/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta L. w przedmiocie niewykonania decyzji Burmistrza Miasta L. oku, Nr [...]

II SA/Bk 486/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

II SAB/Op 24/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w O. w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 922/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości

II SA/Gl 761/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-15

Sprawa ze skargi J. B., J. B. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej

II SA/Lu 645/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-29

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie zbycia mienia stanowiącego własność gminy stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia w części dotyczącej bezprzetargowej sprzedaży działki nr ewidencyjny 307/5 o powierzchni 140 metrów kwadratowych położonej u zbiegu [...]

II SA/Łd 1098/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 702/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Rz 492/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie oddania w dzierżawę działki
1   Następne >   +2   +5   +10   19