Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Rz 26/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta L. w przedmiocie niewykonania decyzji Burmistrza Miasta L. oku, Nr [...]

II SA/Wr 245/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-02

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza K. w przedmiocie przekazania gruntów Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w K. do zarządzania i pobierania opłat na cele parkingowe

I OSK 856/08 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wniesienia udziałów Gminy Miejskiej Z. do [...] Spółki z o.o. w Z.

II SA/Gl 549/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-16

Sprawa ze skargi 'A' w S. na zarządzenie Burmistrza Miasta W. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

II SA/Ol 626/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-10

Sprawa ze skargi A. P. na zarządzenie Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych I. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w części dotyczącej § 1 Tab.1 Lp.4. w zakresie opłaty za każde dochowanie w grobie ziemnym; II .

II SA/Op 351/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-09

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie opłat za obiekty użyteczności publicznej gminy