Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1346/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 627/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1779/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji uwłaszczeniowej