Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 486/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

II SA/Łd 922/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości

II SA/Gl 793/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie najmu lokali użytkowych

I OSK 737/10 - Wyrok NSA z 2010-07-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Milickiego nr XXI/157/2008 dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami

II SA/Wr 591/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XXI/157/2008

II SAB/Wr 57/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 770/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

II SAB/Sz 27/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zarządzenia dotyczącego odmowy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

II SAB/Łd 48/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności części nieruchomości

II SA/Gl 575/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie określenia minimalnych stawek czynszu za gminne lokale użytkowe
1   Następne >   +2   4