Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 88/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SA/Bd 721/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody na obszarze gminy

II SA/Go 772/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Wr 546/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy W.

II SA/Kr 1133/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mogilany w przedmiocie upoważnienia zarządu Gminy Mogilany do ustalenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Wr 592/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-17

skarg Wojewody Dolnośląskiego i A. w P. sp. z o.o. na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy P.

SA/Rz 519/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

II SA/Wr 313/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LVI/280/10 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kowary uchyla zaskarżony akt

II SA/Wr 702/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-24

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Wójta Gminy O. w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.

II SA/Kr 1410/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowe Brzesko w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
1   Następne >   +2   6