Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 88/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SA/Kr 1133/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mogilany w przedmiocie upoważnienia zarządu Gminy Mogilany do ustalenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1410/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowe Brzesko w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 724/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zawoja w przedmiocie jednorazowych opłat za podłączenie do wodociągów. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Wr 570/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy S.

VIII SA/Wa 504/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie ustalenia zasad udziału mieszkańców gminy w budowie wodociągu komunalnego

II SA/Łd 665/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy U. w przedmiocie ustalenia opłat za włączenie się do istniejących gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

II SA/Lu 491/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia zasad dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Budowa sieci kanalizacyjnej na teranie gminy [...]' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Wr 175/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo

IV SA/Po 1276/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
1   Następne >   3