Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 175/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo