Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 189/16 - Wyrok NSA z 2017-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z wodociągu stanowiącego własność gminy