Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1510/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 1517/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 646/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1777/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 729/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 644/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 645/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 647/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 370/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę nieodpłatnie własności nieruchomości

I SA/Wa 561/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania mienia komunalnego na rzecz gminy
1   Następne >   2