Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 782/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi M. K. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

II SA/Op 85/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi A. J. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony

II SA/Wr 2359/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kłodzku w przedmiocie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko;

IV SA/Wr 436/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogrodziec stwierdza nieważność § 3 i § 11 uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XIX/160/04 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogrodziec.

IV SA/Wr 404/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy W.

II SA/Rz 238/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zmiany uchwały o ustaleniu zasad polityk czynszowej

II SA/Sz 782/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-07

Sprawa ze skargi Z. R. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie przyznania lokalu socjalnego

IV SA/Wr 432/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K. G.

IV SA/Wr 563/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-14

Sprawa ze skargi G. Ł. na Zarząd Zasobu Komunalnego we W. w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1857/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-06

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 ust. 2 -3 oraz załączniki Nr 1-5 zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie przystąpienia do sporządzania list mieszkaniowych na rok 2012 stwierdza nieważność § 3 ust. 2
1   Następne >   +2   +5   10