Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Kielcach X
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II SA/Ke 619/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-12

Sprawa ze skargi E. J. i A. J. na akt - zawiadomienie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy uchyla zaskarżony akt.