Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 245/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-02

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza K. w przedmiocie przekazania gruntów Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w K. do zarządzania i pobierania opłat na cele parkingowe

I OSK 856/08 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wniesienia udziałów Gminy Miejskiej Z. do [...] Spółki z o.o. w Z.

II SA/Op 351/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-09

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie opłat za obiekty użyteczności publicznej gminy