Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Bd 721/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody na obszarze gminy

II SA/Bk 486/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

II SA/Gl 793/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie najmu lokali użytkowych

I OSK 737/10 - Wyrok NSA z 2010-07-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Milickiego nr XXI/157/2008 dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami

IV SA/Wr 432/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K. G.

II SA/Op 520/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie opinii o rozwiązaniu spółki komunalnej

III SA/Lu 274/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia marży stosowanej przy dystrybucji biletów jednorazowych za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego

II SA/Wr 591/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XXI/157/2008

II SA/Wr 313/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LVI/280/10 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kowary uchyla zaskarżony akt
1   Następne >   +2   5