Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

OPK 2/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-03-18

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora W. Grudzieckiego, w sprawie z odwołania syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w C. od decyzji Zarządu Miasta C. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa wieczystego użytkowania działki nr 1126 położonej w C. przy ul. G. nr 39A oraz nieodpłatnego nabycia własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej działce, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 1996 r. na posiedze...