Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I OSK 737/10 - Wyrok NSA z 2010-07-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Milickiego nr XXI/157/2008 dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami

II SA/Op 520/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie opinii o rozwiązaniu spółki komunalnej

II SA/Gd 565/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności

II SA/Go 530/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-22

skarg Z.P. i A.P. na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Go 974/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zieleni miejskiej I stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 6, II orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w pkt

I OSK 627/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OPS 5/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Ol 248/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-05

Sprawa ze skargi Gminy - Prezydenta Miasta na orzeczenie SKO w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce

II SA/Ol 267/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-05

Sprawa ze skargi Gminy - Prezydenta Miasta na orzeczenie SKO w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce

II SA/Ol 296/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-05

Sprawa ze skargi Gminy - Prezydenta Miasta na orzeczenie SKO w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce
1   Następne >   +2   5