Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I SA/Rz 940/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy

II SA/Łd 760/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej

I SA/Rz 1053/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SAB/Łd 198/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

I SA/Ke 366/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VIII SA/Wa 998/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za wykonanie przyłącza wodociągu '[...]' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Sz 1189/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gryfinie w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczecińskiej nr 52 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali

I SA/Kr 1422/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ,

II SA/Go 502/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy

II FSK 1072/17 - Wyrok NSA z 2017-06-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy E. w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   3