Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1156/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 439/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Wr 270/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin A. w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności