Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 940/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy

I SA/Rz 1053/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II GSK 1941/17 - Wyrok NSA z 2017-08-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków