Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 955/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Opatówek w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 1 zaskarżonej uchwały przedłużającej od dnia 1 czerwca 2017r. do dnia 31 maja 2018 r. czas obowiązywania taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatw...

III SA/Po 954/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Po 866/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Po 849/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części zatwierdzającej opłaty za podłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych określone w pkt 3 załącznika do uchwały

III SA/Gl 606/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej.

III SA/Lu 422/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie sposobu finansowania z budżetu gminy inwestycji związanych z odprowadzaniem ścieków bytowo