Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 486/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

II SA/Wr 591/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XXI/157/2008

I OPS 1/09 - Uchwała NSA z 2009-07-27

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem podjął następującą uchwałę: rada gminy, na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), może wyrazić zgodę na odstąpienie...