Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Lu 274/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia marży stosowanej przy dystrybucji biletów jednorazowych za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego

II GSK 273/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej

II GSK 758/10 - Wyrok NSA z 2011-08-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. G. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat cmentarnych

II GSK 1022/10 - Wyrok NSA z 2011-12-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w K. w sprawie ze skargi A. K. - G. na zarządzenie Burmistrza Miasta N. T. nr 0151-60/04 w przedmiocie opłaty za usługi cmentarne

I SA/Sz 135/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Z. przez przedsiębiorstwa pogrzebowe

II GSK 1156/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I SA/Sz 94/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I SA/Rz 940/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy

III SA/Po 955/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Opatówek w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 1 zaskarżonej uchwały przedłużającej od dnia 1 czerwca 2017r. do dnia 31 maja 2018 r. czas obowiązywania taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatw...

I SA/Rz 1053/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   2