Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 402/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy [...] z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o.

I SA/Rz 940/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy

I SA/Rz 1053/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi