Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 135/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Z. przez przedsiębiorstwa pogrzebowe

I SA/Sz 94/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków