Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Gd 329/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wejherowo w przedmiocie opłaty za dostawę wody i zbiorowego odprowadzania nieczystości ciekłych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Gd 377/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków