Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Lu 491/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia zasad dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Budowa sieci kanalizacyjnej na teranie gminy [...]' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Lu 702/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie