Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 1276/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków