Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

VIII SA/Wa 504/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie ustalenia zasad udziału mieszkańców gminy w budowie wodociągu komunalnego

VIII SA/Wa 998/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za wykonanie przyłącza wodociągu '[...]' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

VIII SA/Wa 26/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie przyłączenia instalacji do sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.