Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 570/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy S.

II SA/Wr 175/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo

II SA/Wr 707/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. Z. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Wr 220/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę K. w B.

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 83/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Wr 195/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stoszowice w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stoszowice

II SA/Wr 92/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo