Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1022/10 - Wyrok NSA z 2011-12-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w K. w sprawie ze skargi A. K. - G. na zarządzenie Burmistrza Miasta N. T. nr 0151-60/04 w przedmiocie opłaty za usługi cmentarne