Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 788/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zielonej Górze w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące od lipca do września 2013 r.

I SA/Sz 345/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym za miesiące od lipca do grudnia 2013 r. oraz od stycznia do marca 2014 r.

I SA/Sz 343/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym za miesiące od lipca do grudnia 2013 r. oraz od stycznia do marca 2014 r.

I SA/Sz 344/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym za miesiące od lipca do grudnia 2013 r. oraz od stycznia do marca 2014 r.

I SA/Sz 342/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym za miesiące od lipca do grudnia 2013 r. oraz od stycznia do marca 2014 r.

III SA/Wa 3434/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta M. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Go 483/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od [...] lipca 2013 r. do [...] lipca 2015 r.

I SA/Gd 1411/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Związku Gminy W. w Starogardzie [...] w przedmiocie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Bd 168/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 1435/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   +2   4