Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Lu 409/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

SA/Sz 2931/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu /.

II SA/Wr 218/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr [...] miasta Lubina