Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Ke 500/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Lu 834/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Sz 1191/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy stwierdzenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami kraju u c h y l a zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z [...]r. Nr [...]

I OSK 1050/07 - Wyrok NSA z 2008-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania

II SA/Lu 275/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-19

skarg R. W. i P. W. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Po 79/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości;

I OSK 499/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 621/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Lu 715/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości

II SAB/Po 51/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przejścia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną
1   Następne >   2