Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1585/12 - Wyrok NSA z 2014-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia w postępowaniu wznowieniowym wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 681/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania