Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 1116/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Po 889/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-29

Sprawa ze skargi W. M., K. O., T. G. i A. Ł. na czynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego;

II SAB/Rz 25/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta L. w przedmiocie niewykonania czynności pomalowania dachu i naprawy elewacji

II SA/Ke 510/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej

I OSK 1417/10 - Wyrok NSA z 2011-08-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi C. R. na czynność Burmistrza Gminy K. w przedmiocie pobrania opłat pieniężnych na budowę sieci gazyfikacji

IV SA/Wa 1117/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

IV SA/Po 712/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-20

Sprawa ze skargi C. R. i innych przeciwko Burmistrzowi [...] w przedmiocie pobrania opłat pieniężnych na budowę sieci gazyfikacji

II SA 2320/00 - Wyrok NSA z 2000-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. z 27 grudnia 1994 r. (...) w przedmiocie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem mieszkańców

I OSK 130/05 - Wyrok NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewody Ł. na par. 2 uchwały Rady Miejskiej w Z.-W. (...) w przedmiocie zmiany cen biletów komunikacji miejskiej

IV SA/Wr 368/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-30

Sprawa ze skargi K. S. na Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych we W. w przedmiocie wzorca umowy zawieranej przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we W. z przedsiębiorcami pogrzebowymi
1   Następne >   2