Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Łd 32/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie wniosku o zwolnienie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SAB/Po 79/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości;

II SAB/Po 51/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przejścia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

II SAB/Po 105/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C.[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

IV SAB/Wr 134/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta J. G. w przedmiocie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

II SAB/Łd 198/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

I OSK 1531/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Olsztyna w przedmiocie informacji publicznej