Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Rz 1583/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału działek

II SA/Rz 355/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy zaopiniowania pozytywnie wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SA/Rz 1036/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi Gminy [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej

II SA/Rz 728/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mielec w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne