Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Op 336/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa własności nieruchomości

II SA/Op 370/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie użyczenia nieruchomości gminnej

II SA/Op 93/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-11

Sprawa ze skargi R. Ż. na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla i Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w związku z przeprowadzeniem przetargu na najem lokali użytkowych (garaży)

II SA/Op 548/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami

II SA/Op 195/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 82/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-25

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych oraz zwolnień w tych opłatach

II SAB/Op 60/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Op 314/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania lub wydzierżawiania

II SA/Op 392/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

II SA/Op 498/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w trybie przetargu
1   Następne >   2